Rádi bychom se Vám připomínali reklamou na jiných webech, abyste na nás nezapomněli. Souhlasíte? Další informace

Ne Souhlasím
Sladidlo DiaChrom
CZ ▼
Víc než jen sladidlo...     Žádejte v lékárnách
 

Jak pomáhá sladidlo DiaChrom hubnout

 
 

Nadváha a obezita je velkým zdravotním problémem a odborníky je považována za rizikový faktor při vzniku celé řady závažných onemocnění. I samotná léčba takových onemocnění předpokládá u lidí s nadváhou snížení jejich hmotnosti.

Snížení hmotnosti znamená přijmout určitou restrikci v příjmu energie. Toto snížení by však nemělo být příliš drastické. Za optimální se považuje snížení o 10 %, maximálně však o 20 % dosavadního energetického příjmu. V opačném případě se mohou objevit určité zdravotní obtíže a navíc, při drastickém omezení příjmu energie přechází organismus do úspornějšího režimu, získává z přijaté potravy živiny efektivněji a ve většině případů nastupuje tzv. jo-jo efekt.

Úprava stravovacích návyků je však nevyhnutelná a tak před člověkem vyvstane zásadní otázka – jak sestavit denní jídelníček, aby bylo dosaženo potřebného snížení hmotnosti a hlavně pokud možno trvale. Návodů, jak takový jídelníček sestavit, je celá řada. Jedno však mají společné. Denní energetický příjem musí být oproti dosavadnímu stavu snížený.

 

Jaká jsou výživová doporučení k dosažení úbytku na váze?

V každém rozumně sestaveném „hubnoucím“ jídelníčku najdeme několik základních doporučení, mezi které patří pravidelnost ve stravování, pohyb, kontrola energetického příjmu a také omezení konzumace nezdravých tuků a bílého cukru. Všechny tyto zásady je snadné po krátkém tréninku dodržovat, i když se to zpočátku může jevit jako nadlidský výkon. Objeví se ale situace, kdy nám určité jídlo bez cukru jednoduše nechutná. Sladká chuť je totiž člověku vlastní a není přirozené si ji odpírat.

Cukr je důležitou kulinářskou pochutinou a některá jídla prostě bez oslazení nelze připravit. Oslazená káva nebo čaj také chutná lépe. Na druhé straně cukr rychle zvyšuje glykémii a „rozkolísání“ inzulínové rovnováhy spolehlivě vede k nadbytečné syntéze zásobních tuků. A to je při záměru snížit vlastní hmotnost pravý opak toho, čeho bychom měli dosáhnout. Cukr je významným dodavatelem energie a tak je celkem logické, že omezení v příjmu cukru většinou znamená i významné snížení energetického příjmu.

Jak ale řešit situaci, kdy je potřeba snížit energetický příjem, omezit příjem jednoduchých cukrů a současně si neodepřít příjemnou sladkou chuť nápojů a jídel?

Řešením je nahradit cukr sladidlem DiaChrom. Toto sladidlo Vám umožní nadále konzumovat sladká jídla, mít příjemný pocit z oslazené kávy nebo čaje a přitom nepřijímat zbytečnou energii. Sladidlo DiaChrom má o 95 % energie méně než cukr při dosažení stejného sladivého efektu.

 

O kolik by bylo možné snížit příjem energie nahrazením cukru DiaChromem?

Statistické údaje uvádí, že průměrná spotřeba cukru je cca 40 kg na osobu za rok. To znamená, že průměrný občan zkonzumuje zhruba 110 g cukru denně. Příjem asi 30 g cukru nemůžeme příliš ovlivnit, je totiž součástí různých základních potravin (nebo ovoce) a příjem takového cukru je žádoucí a mnohdy nevyhnutelný. Dalších cca 15 g cukru bychom měli rovnoměrně v průběhu dne zkonzumovat, protože je to pro metabolismus žádoucí. Přesto se dá konstatovat, že zhruba 65 g cukru přijímáme denně zbytečně navíc. Těchto 65 g cukru představuje energetický příjem zhruba 1100 kJ.

Energetický příjem dospělého člověka s nadváhou (tj. s hodnotou BMI mezi 26 až 29) činí průměrně 9200 kJ. Optimální energetický příjem (vztažený k dospělému muži s BMI = 25,5 a vykonávajícího běžnou denní činnost) je asi 8200 kJ (tato hodnota byla exaktně stanovena na průměrném vzorku populace spirometrickým měřením).

Pokud bychom nahradili uvedených 65 g přijímaného cukru sladidlem DiaChrom, pak by energie přijatá sladidlem činila 50 kJ. Rozdíl by tedy byl 1050 kJ. Při jinak stejném jídelníčku by pak celkový denní příjem klesl na cca 8150 kJ. Zákonitě by takový člověk jen touto sladící úpravou začal pozvolna ubývat na váze. Snížení příjmu energie o uvedených 1050 kJ představuje snížení celkového denního energetického příjmu z 9200 kJ na 8150 kJ, tedy zhruba o 11,5 %. To je téměř ideální stav pro dosažení pozvolného snižování váhy směřující k optimálnímu stavu. S minimálním zdravotním rizikem a téměř s vyloučením možnosti vyvolání jo-jo efektu.

Uvedený vliv na snížení váhy spočívající v omezení množství přijímaného cukru byl experimentálně potvrzen a netýká se jen cukru. Stejným způsobem se snížení váhy projeví i u osob, které sice nemají vysoký příjem jednoduchých cukrů, ale mají nadbytečný příjem celkových sacharidů (konzumují hodně pečiva, knedlíků a jiných potravin obsahujících polysacharidy).

Cukr zvyšuje glykémii rychle a hodně, polysacharidy pomaleji a většinou ne na tak vysoké hodnoty (což je dáno glykemickým indexem cukru a polysacharidů). Z pohledu celkového energetického příjmu však mezi cukrem a polysacharidy rozdíl není. Prudké změny glykémie jsou však ze zdravotního hlediska rizikové a proto je příjem cukru zdravotně nebezpečnější než příjem polysacharidů.

Může tedy DiaChrom přispět ke snížení váhy případně může pomoct hubnout?

Odpověď zní ano, pokud jím nahradíme část přijímaného cukru nebo obecně sacharidů v potravě. Neznamená to ovšem, že když nahradíme cukr sladidlem, můžeme sníst více. Toto tvrzení platí v případě, že nahradíme cukr sladidlem a jinak svůj denní stravovací režim (co se týče objemu a složení potravy) měnit nebudeme. Podmínka snížení celkového příjmu energie musí být dodržena.

Největší výhodou sladidla DiaChrom je však jeho složení, protože obsahuje vedle sladící složky i specifický laktátový komplex trojmocného chrómu, který je odborníky označován jako glukózotoleranční faktor (GTF). GTF zvyšuje citlivost inzulínu ke svému receptoru a tím zvyšuje rychlost přestupu glukózy z krve do buněk.

Slazení DiaChromem tak spojuje příjemné s užitečným. Nejen že si osladíte téměř bez kalorií, ale současně dostanete do těla glukózotoleranční faktor, díky kterému funguje inzulín efektivněji a tělo tak lépe zvládá narůstající glykémii po jídle.

 

Hubnutí
    

DiaChrom není jen sladidlo vhodné pouze pro diabetiky, jak by se mohlo na první pohled zdát. Díky svému originálnímu složení, skvělé chuti a vlastnostem může být vítaným pomocníkem i při snižování tělesné hmotnosti, což je dnes velmi aktuální téma. Nezastupitelnou roli má u každého člověka, neboť vyrovnaná glykémie je jednou ze základních podmínek pro zdravý způsob života. Vyrovnanou glykémii nelze zajistit u žádného člověka konzumujícího zvýšené množství cukru (výjimkou snad mohou být pouze profesionální výkonnostní sportovci).

DiaChrom Vám usnadní sestavení jídelníčku a může se stát Vaším sladkým pomocníkem při cestě za štíhlou postavou. Je k dostání v každé lékárně jak v tabletové formě vhodné zejména ke slazení nápojů tak také v sypké formě určené pro použití v kuchyni.


Může laktátový komplex chrómu ovlivnit hmotnost?

Tento komplex byl mimo jiné laboratorně a provozně testován i z pohledu ovlivnění hmotnosti pokusných zvířat a bylo také prokázáno, že při určité dávce laktátového komplexu chrómu byl zaznamenán průkazný úbytek v hmotnosti testovaných zvířat proti kontrole. Tyto testy byly prováděny na různých vědeckých a výzkumných pracovištích. Cílem pokusů bylo prověřit bezpečnost používání tohoto komplexu a jeho účinnost.

V roce 2003 požádala firma o registraci tohoto komplexu komisí EU jako formu minerální látky, která se může přidávat do doplňků stravy. Následovaly další testy vyžádané EU a v roce 2009 byl komplex komisí EU registrován jako forma minerální látky pro použití v doplňcích stravy (viz Nařízení Komise (ES) č. 1170/2009). V roce 2014 byla registrace rozšířena i na obohacené potraviny (viz Nařízení Komise (EU) č. 119/2014). Komplex je registrován pod označením mléčnan chromitý.

Biochemické a fyziologické působení tohoto komplexu se ukázalo natolik pozoruhodné, že firma zřídila výzkumné pracoviště pro studium energetického metabolismu. Pracoviště je vybavené kvalitními přístroji jako je spirometrie, ergometrie, BIA analyzátory těla a útrobního tuku, kostním denzitometrem a biochemickým analyzátorem krve. Pracoviště umožňuje provádět klidová i zátěžová měření výdeje energie, plicní bilanci plynů a celou řadu dalších sledování pro dosažení exaktních výsledků týkajících se energetického metabolismu ve vztahu k optimalizaci tělesné hmotnosti a výkonnosti. Vedle toho disponuje firma kvalitně vybavenými analytickými laboratořemi (AAS, kapalinová chromatografie, spektrofotometrie, izotachoforéza, analýza aminokyselin a další) umožňující provádět analýzy potravin.

V současné době je rozpracovaný projekt pro detailní výzkum ovlivňování glykémie pomocí tohoto komplexu s účastí několika odborných pracovišť (včetně zahraničních).

Zajímavé recepty

Baner pro články odkazující na recepty kategorii pečení

Další články


Redukční dieta

Tyto diety se týkají lidí, kteří z jakýchkoliv příčin trpí nadváhou a je pro ně žádoucí svoji hmotnost snížit. Problémy s nadváhou se objevují u...

Celý článek